Nina Husø

Jeg føler meg priviligeret som har mulighet til å hjelpe andre til å få helsen og livet sitt tilbake ❣️

Helén Oulie Fuhr

Det hjelpe andre til å hjelpe seg selv er det jeg brenner for. Du må ha kunnskap for å ta tak i egen helse ❣️